dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW

Pulikacje Recenzowane

1. Klimkiewicz M., Kuczewski J. 1986. Investigations of the coefficient of friction of soil against steel with applying liquid lubricant of various physical properties. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW-AR, Agriculture No. 20, 33-39

2. Klimkiewicz M. 1988. Zależność współczynnika tarcia zewnętrznego gleby ze stalą od właściwości substancji smarujących. Roczniki Nauk Rolniczych. t. 78-C1, 69-79

3. Klimkiewicz M. 1988. Compared friction coefficient of soil versus steel and two selected plastics. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW-AR, Agriculture No. 21, 29-36

4. Bocheński C., Klimkiewicz M. 1988. Dobór parametrów przy fluidyzacyjnym nanoszeniu powłok z poliamidu na regenerowane części. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CC, 15-20

5. Górski P., Klimkiewicz M. 1992. Analysis of grain pan work in combine harvester under model conditions. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Agriculture No. 25 (Agricultural Engineering), 43-46

6. Klimkiewicz M. 1993. Urządzenie do spawania mieszaniną wodoro-tlenową otrzymywaną z elektrolizy. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. z. 408, 173-178

7. Bocheński C., Klimkiewicz M. 2001. Evaluation wear of injection pump elements used in agricultural tractors supplied with diesel oil of low sulphur content. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Agriculture No 40 (Agricultural Engineering), 11-15

8. Oliskewych M., Cichanowskij W., Klimkiewicz M. 2002. Zastosuwanija d-algoritmu do strukturnoj optimizaci technologicznogo procesu diagnostuwanija dizelnoj aparaturi tipu DPA. Wisnik Lwywskogo Derżawnogo Agrarnogo Uniwersitetu. Agroinżinierni doslidżenia nr 6, 227-232

9. Bocheński C., Klimkiewicz M. 2002. Właściwości oleju napędowego a toksyczność spalin w silnikach z zapłonem samoczynnym. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 486, 549-554

10. Bocheński C., Klimkiewicz M. 2002. Badania smarności paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 486, 555-561

11. Klimkiewicz M. 2002. Zależność między smarnością olejów napędowych a współczynnikiem tarcia i właściwościami warstwy smarnej. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 486, 577-583

12. Klimkiewicz M. 2002. Bezpieczeństwo a obsługa techniczna maszyn w gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych z. 486, 569-575

13. Oliskewych M., Klimkiewicz M. 2004. Wliw mastilnoj zdatnosti dizelnogo paliwa na koeficjent tertia i utworennia mastilnoj plwki na powierchni detalej paliwnoj aparaturi dizielnich dwiguniw. Maszinoznawstwo. Wseukrainskij Szczomiciacznij Naukowo-Technicznij i Wirobnicznij Żurnal nr 2, 31-33

14. Klimkiewicz M. 2005. Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym. Inżynieria Rolnicza nr 8 (68), 153-160

15. Klimkiewicz M. 2005. Evaluation of nozzle reconditioning process quality. Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Agriculture No. 46, (Agricultural Engineering), 11-15

16. Klimkiewicz M. 2005. Zastosowanie zbiorów przybliżonych do diagnostyki aparatury paliwowej silników o zapłonie samoczynnym. Inżynieria Rolnicza nr 14 (74), 2005, 177-183

17. Klimkiewicz M. 2006. Modelowanie procesu odnowy aparatury paliwowej ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. Wydawnictwo SGGW, (Rozprawy Naukowe I Monografie) Warszawa, ss. 127

18. Klimkiewicz M. 2006. Fautability evaluation of repaired fuel injection equipment In the warranty period. Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture No. 46, (Agricultural Engineering), 11-15

19. Klimkiewicz M.: 2007. Neural model for localization of the injection pump damaged elements. Annals of Warsaw Agricultural University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), nr 51, 79-83

20. Klimkiewicz M.: 2007. Modelowanie procesu odnowy aparatury paliwowej ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych. Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. Cz. 3b. Modelowanie wybranych procesów / pod red. Leszka Powierży. -Płock, 231-260

21. Kiljańska M., Klimkiewicz M.: 2008. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny zdolności kredytowych rolników - klientów firmy leasingowej. Inżynieria Rolnicza, R. 12, nr 1, 153-158

22. Klimkiewicz M.: 2008. Optimization of selection of reconditioned parts in repair of injection pump. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), nr 52, 59-65

23. Klimkiewicz M., Moczulska M.: 2008. Zastosowanie zbiorów przybliżonych do analizy satysfakcji klienta serwisu pojazdów. Inżynieria Rolnicza, R. 12, nr 1, 165-171

24. Klimkiewicz M.: 2008. Model neuronowy lokalizacji uszkodzeń pomp wtryskowych. Inżynieria Rolnicza, R. 12, nr 1, 159-164

25. Klimkiewicz M.: 2008. Zastosowanie samoorganizujących się map cech w diagnostyce silników o zapłonie samoczynnym. Inżynieria Rolnicza. Nr 7 (105), 101-108

26. Klimkiewicz M., Molenda M.: 2008. Analiza danych ze stacji kontroli pojazdów za pomocą programu STATISTICA Data Miner.Inżynieria Rolnicza Nr 11 (109), 135-141

27. Drosio A., Klimkiewicz M.: 2009. Efektywność i samowystarczalność energetyczna rolnictwa. Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii. Wydawnictwo Wieś Jutra Warszawa, 23-28

28. Jobbágy J., Simoník J., Klimkiewicz M.: 2010. The influence of fertigation on agro-physical properties of arable plants. in. Selected problems of soil tillage systems and operations / ed. by Piotr F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences, 99-107

29. Klimkiewicz M., Jobbágy J., Simoník J. : 2010. Analiza czynników warunkujących efektywną pracę silnika o zapłonie samoczynnym na nieprzetworzonym oleju rzepakowym. w Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego / [red. nauk. Piotr F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka]. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 122-135

30. Klimkiewicz M., Nieznalska J., Szulc-Dajek.: 2010. Application of tools for data analysis to customer relationship management in the service. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering) nr 55, 97-103

31. Drosio A., Klimkiewicz M., Mruk R. : 2011. Energetic and technological analysis of the process of oil pressing from winter rape.TEKA Kom. Mot. I Energ. Roln. – OL. PAN. 2011. 11c, 23-57

32. Drosio A., Klimkiewicz M., Mruk R.: 2011. Energetic and technical analysis of winter rapeseed production technology Motrol : motoryzacja i energetyka rolnictwa 2011, 13, 100-110

33. Klimkiewicz M., Mruk R., Oleszczak P.: 2012. Experimental test of Common rail diesel engine suplied with diesel fuel – rape seed oil mixtures. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3, 213-224

34. Jobbagy J., Simonik J., Klimkiewicz M., Varga R. Quality of operation of bauer rainstar 90/300 reel sprinkling machines in agrocoop imel sa agricultural company. TEKA Commision of Motorization and Energetics in Agriculture – 2012, Vol. 12, No. 2, 95-99

35. Zdanowska P., Florczak I., Wojdalski J., Klimkiewicz M., Dróżdż B., Mruk R. 2013. Efektywność wytłaczania oleju z nasion rzepaku. Inżynieria Rolnicza. Nr 1 (141), 287-293

36. Klimkiewicz M., Mruk R., Osiak J., Roszkowski H., Słoma J., Wojdalski J. 2013. Efektywność pracy silnika zasilanego olejem rzepakowym. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 123-132

37. Klimkiewicz M., Błaszczuk K., Mruk R., Tucki K. 2013. Modelowanie wtrysku paliwa do komory spalania w silniku z zapłonem samoczynnym przy użyciu środowiska AVL Fire. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 113-121

38. Klimkiewicz M., Mruk R., Słoma J., Wojdalski J., Jobbágy J., Simoník J., Varga R. 2013. Ocena uszkadzalności jednostki napędowej ciągnika rolni-czego zasilanego olejem rzepakowym metodą drzewa zdarzeń – ETA. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 133-142

39. Klimkiewicz M., Pankowski S., Mruk R., Tucki K. 2013. Porównanie emisji sadzy i tlenku azotu przez silnik zasilany olejem napędowym i rzepakowym za pomocą modelowania w programie AVL Fire. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 143-154

40. Osiak J., Klimkiewicz M., Mruk R., Roszkowski H., Słoma J., Wojdalski J. 2013. Wpływ parametrów wytłaczania na zimno oleju rzepakowego w prasie ślimakowej na wybrane właściwości fizyko-chemiczne produktu jako paliwa silnikowego. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 253-261

41. Wojdalski J., Klimkiewicz M., Dróżdż B., Mruk R., Słoma J. 2013. Wybrane właściwości mieszanin oleju rzepakowego z benzyną lotniczą. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (143), 349-358

Podręczniki i skrypty

1. Bandurski A.., Bocheński C., Klimkiewicz M., Szymczyk W. (pod red. C. Bocheńskiego). 1986. Wybrane zagadnienia z technologii napraw. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa,, ss. 199

2. Klimkiewicz M., Bocheński C. 1991. Trwałość i niezawodność maszyn. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss.107

3. Bocheński C., Klimkiewicz M. 1993. Ćwiczenia z technologii napraw. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 94

4. Bocheński C., Klimkiewicz M., Kojtych A., Mruk R. (pod red. C. Bocheńskiego) 1995. Naprawa maszyn i urządzeń rolniczych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, ss. 124

5. Bocheński C., Klimkiewicz M., Kojtych A. 2001. Wybrane zagadnienia z technicznej obsługi pojazdów i maszyn. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 237

6. Lisowski A. (koordynator), Czekalski D., Grontkowska A., Klimkiewicz M., Skrobacki A., Sypuła m., Szymczyk W. 2006. Program Nauczania dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa. Wydawnictwo REA, Warszawa, ss. 167

7. Klimkiewicz Marek w Użytkowanie maszyn i aparatury w przetwórstwie rolno-spożywczym : wybrane zagadnienia / pod red. Janusza Wojdalskiego. wyd. SGGW, Warszawa, 2010

6. Klimkiewicz M. (Red.) praca zbiorowa, Przewodnik do ćwiczeń z eksploatacji technicznej. Wyd. SGGW Warszawa, 2010

Publikacje w materiałach konferencji zagranicznych

1. Klimkiewicz M. 1987. Pouzitie tekutych substancii zmensujucych hodnotu sucinitela vonkajsieho trenia pody o trecie plochy naradia. Materiały konferencyjne „AGROMECH ‘87”, Nitra, CSVTS Bratysława

2. Bocheński C., Klimkiewicz M. 1999. Possibilities of expert systems application in technical diagnostics. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Agrotech Nitra ‘99”, tom 2, s. 209-214

3. Klimkiewicz M. 2000. Quality and reliability of sprayers. Proceedings of 5rd International Scientific Symposium „Quality and reliability of machines”, Accompanying Event of International Machinery Faire 2000 Nitra, s.73-74

4. Klimkiewicz M. 2001. System kvality v opravovni palivovych sustav. Proceedings of 6rd International Scientific Symposium „Quality and reliability of machines”, Accompanying Event of International Machinery Faire 2001 Nitra, s.21-22

5. Klimkiewicz M. 2001. Ocena współczynników tarcia gleby z wybranymi materiałami. Materiały Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Oświata i nauka w rolnictwie na początku trzeciego tysiąclecia”. Tom 2. Lwów, s. 247-252

6. Klimkiewicz M., Wiechetek J. 2008. The influence of selected pressing parameters on amount and properties of production of rapeseed oil. Quality and reliability of technical systems : 13th International scientific conference : Proceedings of the Scientific Conference : Nitra, 20.5-21.5.2008 : [Dokument elektroniczny]. - Nitra, s. 46-51

7. Klimkiewicz M., Wiechetek J. 2008. Statistical model of streamlined technological process of fuel injection equipment reconditioning. Quality and reliability of technical systems : 13th International scientific conference : Proceedings of the Scientific Conference : Nitra, 20.5-21.5.2008 : [Dokument elektroniczny]. - Nitra, s. 247-250

5. Słoma J., Olejnikowski J., Mruk R., Osiak J., Roszkowski H., Wojdalski J., Klimkiewicz M. The computer controlled test bench for research od diesel engine Powerem with unprocessed rapeseed oil fuels. International conference of innovative technologies: IN-TECH 2011: proceedings – Bratislava, 249-252

6. Klimkiewicz M., Mruk R., Słoma J., Wojdalski J. 2013. The use of rapeseed oil to power the engines of agricultural tractors and vehicles. 5th International Conference TAE 2013. Trends in Agricultural Engineering 2013. Prague, Czech Republic,330-334

Patenty i wzory użytkowe

1. Klimkiewicz M. 1986. Przyrząd do określania współczynnika tarcia zewnętrznego gleby. Opis patentowy 130 930

2. Klimkiewicz M., Wawer M. 1991. Zespół dozujący ładowarki materiałów sypkich. Opis patentowy 153 483

3. Klimkiewicz M., Aleksandrowicz M. 1995. Urządzenie do spawania mieszaniną wodorowo-tlenową otrzymywaną z elektrolizy. Opis Patentowy PL 165652 B1

4. Bocheński C., Klimkiewicz M., Szymczyk W. 1996. Urządzenie do pomiarów kontrolnych dymienia ciągników i samobieżnych maszyn rolniczych. Opis ochronny wzoru użytkowego. PL 54325 Y1

5. Klimkiewicz M., Szymczyk W. 1996. Urządzenie do antykorozyjnego zabezpieczenia profili zamkniętych z użyciem sprężonego powietrza. Opis patentowy PL 168738 B1

6. Klimkiewicz M. 2000. Przyrząd do szycia. Opis ochronny wzoru użytkowego, PL 60984